Informatie t.b.v. ANBI status

Statutaire Naam:
Vereniging Streekmuseum Tholen- Sint Philipsland ‘De Meestoof’

RSIN of fiscaal nummer:
34.69.542.B01

Financiële verantwoording:
Jaarrekening 2014

Telefoon:
0166652901

Algemeen mailadres:
info@demeestoof.nl

Doelstelling:
De vereniging heeft ten doel de stichting en instandhouding van een museum op het eiland Tholen, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, schilderijen, tekeningen, boeken, kaarten en geschriften enzovoort van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard en van zodanige zaken welke uit dat oogpunt in de toekomst van waarde kunnen worden.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Museumvoorwerpen op een dusdanige manier conserveren en behouden dat we aan de voorwaarden die hiervoor aan een geregistreerd museum worden gesteld kunnen blijven voldoen

Een businessplan maken dat een verantwoorde basis is voor uitbreiding van het museum, dat noodzakelijk is om de geprognotiseerde aanwas van bezoekers op te vangen.

PR activiteiten ontwikkelen om het museum zo breed mogelijk op de kaart te zetten. Te denken valt hierbij aan het actief benaderen van touroperators etc. en de samenwerking te zoeken met bestaande  succesvolle initiatieven op toeristisch gebied door middel van arrangementen.

Activiteiten:

  • Het jaarlijks opzetten van wisselexposities
  • Conservatie en beheer museumvoorwerpen
  • PR activiteiten d.m.v. arrangementen en stands op beurzen, braderies etc.
  • Bemensing van streekproductenveiling
  • Ontvangen van bezoekers, verzorgen van gidsen bij groepsbezoeken

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter:   Prof. Dr. A. v.d. Zwan
  • Vice-voorzitter:  De heer L. Walpot
  • Secretaris: Mevr. R. Verhees-Pleune
  • Penningmeester:  De heer P J van Dijke

Beloningsbeleid:
Het museum draait geheel op vrijwilligers, die geen fianciele beloning hiervoor ontvangen

Financiële verantwoording:
[gview file=”http://www.demeestoof.nl/wp-content/uploads/2016/02/Balans-2014.pdf”]
[gview file=”http://www.demeestoof.nl/wp-content/uploads/2016/02/Exploitatierekening-2014.pdf”]