Logo De Meestoof

Tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding’

Op 30 oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat het eiland Tholen bevrijd werd. Reden voor Streekmuseum De Meestoof om hier een expositie over in te richten. Van 6 april t/m 31 oktober 2019 vertellen wij hoe Tholen de Tweede Wereldoorlog doormaakte.
Tentoonstelling ‘75 jaar bevrijding’ in Streekmuseum De Meestoof
Bij de tentoonstelling verschijnt een boekje dat gemaakt is op basis van de oorlogsherinneringen van A. J. Smits uit Stavenisse en anderen. Het boekje is gratis verkrijgbaar i.c.m. een bezoek aan het museum.

De tentoonstelling wordt 6 april a.s. feestelijk geopend door burgemeester Van de Velde.
Tweede Wereldoorlog

Projectgroep werving vrijwilligers

Op het museum wordt jaarlijks enorm veel werk verzet. De inzet van onze vrijwilligers is hierbij onmisbaar. Om al het werk weg te kunnen werken hebben we extra handjes nodig. In 2018 hebben wij daarom bij Rabobank een project voor werving van vrijwilligers ingediend. Rabobank heeft in samenwerking met NOC/NSF ons project goedgekeurd.
Extern adviseur Marjolein van der Wegen helpt ons hier voor de duur van vier dagdelen bij, zij heeft veel ervaring in de museumwereld. Vanuit elke werkgroep binnen De Meestoof is een vrijwilliger aan de projectgroep toegevoegd. De Open Dag op 9 maart jl. is een voorbeeld van hun inspanningen.
Meestoof open dag 9 maart (1)
Groot succes
De belangstelling was overweldigend: ruim 250 bezoekers namen de moeite om een kijkje te komen nemen! We hebben vele complimenten mogen ontvangen voor de opzet van de Open Dag. 10 potentiële vrijwilligers hebben zich aangemeld. Iedere bezoeker ging met het mooie boek '40 jaar Meestoof' naar huis.

Het project met de externe adviseur sluiten we af op 10 april. Dan zullen wij dit project evalueren. Het was een leerzaam en vruchtbaar traject en we danken Rabobank en NOC/NSF dan ook hartelijk voor de geboden kans. Het heeft zeker zijn vruchten afgeworpen.

Namens de projectgroep,

Ton Bakx, Ton Bruyns, Ingrid van Oudenniel, Henk Bos, Wil Nelisse, Piet van Dijke en Rianne Verhees
Vrijwilligers-verhalen
Op onze website vertellen enkele vrijwilligers waarom het zo leuk is om vrijwilligerswerk bij De Meestoof te doen.

Update nieuwbouwplannen

Begin dit jaar zijn de bouwplannen weer opgepakt. Willen we aan het einde van dit seizoen alsnog kunnen starten met de uitbreiding en verbouw van het museum, dan moet er nog veel werk worden verricht.
Het bestuur heeft een commissie fondsenwerving gevormd, die bestaat uit Oscar Huiskamp, Chris Koopman en Han Moerland. Zij willen zich inspannen om voldoende financiële middelen te zoeken waardoor de bouwplannen mogelijk worden.
Nieuwbouw
Daarnaast heeft het bestuur besloten een plan B te laten uitwerken: een kleinere en vereenvoudigde versie van het oorspronkelijke plan. Alle onderdelen die een voorwaarde vormen voor de subsidieverstrekking worden in dit plan opgenomen. Het doel is om een plan achter de hand te hebben wat een lagere investering vergt. Afhankelijk van de financiële middelen waar we uiteindelijk over kunnen beschikken, wordt in juni een keuze gemaakt welk plan uiteindelijk uitgevoerd zal worden.

De bouwcommissie is inmiddels weer bij elkaar geweest en zal dit traject aansturen en begeleiden. Op de aanstaande ledenvergadering hopen we meer informatie te kunnen geven en presenteren we de vorderingen.

Uw bijdrage is onmisbaar!

Sinds u lid bent van onze vereniging ontvangt u jaarlijks een acceptgirokaart met het verzoek uw lidmaatschapsgeld te voldoen. Misschien vraagt u zich weleens af of uw bijdrage geen druppel op een gloeiende plaat is. Wij kunnen u verzekeren: uw bijdrage is van wezenlijk belang!

Onze vereniging telt ruim 500 leden die ieder 15 euro lidmaatschap betalen. Reken maar dat uw bedrage een substantieel deel uitmaakt van onze inkomsten! Daarnaast is er ook een groot aantal leden dat meer overmaakt dan de verplichte bijdrage. Jaarlijks levert dat nog eens 1.000 euro extra op.

Wat doen we met uw bijdrage?
De collectie moet het hele jaar door op een vereiste temperatuur blijven. Dit resulteert jaarlijks in een hoge energierekening. Daarnaast zijn er onze jaarlijkse wisseltentoonstellingen. Juist dit is één van onze sterke punten waarmee we ons onderscheiden van andere musea. Feit is wel dat dit, naast talloze vrijwilligersuren, ook extra geld kost. Het lukt ons ieder jaar weer het museumjaar met een positief saldo af te sluiten. Uw bijdrage is hiervoor onmisbaar. Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen?
facebook twitter instagram
MailPoet