Bouwjournaal 25 januari 2020

De overkapping tussen het hoofdgebouw en de schoolschuur is een feit!