Het stadhuis van Sint-Maartensdijk kent een lange geschiedenis, reeds in 1586 wordt van dit raadhuis melding gemaakt.

In 1628 wordt een groot aantal verbeteringen aan het gebouw uitgevoerd, omdat de stad niet over de nodige middelen beschikt worden de bouwactiviteiten uitgevoerd in opdracht en van Frederik Hendrik, Heer van Sint-Maartensdijk en bezitter van het kasteel in de Smalstad.

Nadien zijn er nog vele verbouwingen en aanpassingen uitgevoerd, helaas had het stadsbestuur vaak te maken met geldgebrek.

In 1956, na de watersnood, kwamen er middelen vrij voor rigoureuze renovaties en verbeteringen. Het Stadhuis heeft dienst gedaan tot 1971 als stadhuis van Sint-Maartensdijk en tot 2008 als stadhuis van de Gemeente Tholen.