Bouwjournaal 21 november 2019

Nu de bouw vordert, krijgen we steeds meer beeld bij wat het moet worden. Het is goed zichtbaar dat we een veel opener en ruimtelijker museum gaan krijgen.