Bierensstraat 6, 4697GE Sint-Annaland
Het is donderdag 21:34Sorry, wij zijn nu gesloten

Bouwjournaal 21 november 2019

Nu de bouw vordert, krijgen we steeds meer beeld bij wat het moet worden. In het hoofdgebouw zijn de binnenwanden van het kantoortje en de entree bij de voordeur gesloopt. Ook het gedeelte van de achtergevel bij het kantoortje is inmiddels verwijderd. Nu is duidelijk zichtbaar wat een mooie ruime expositieruimte we er bij krijgen in het hoofdgebouw. Nu de doorbraak is gemaakt van het bestaande gebouw naar de toekomstige uitbreiding, is ook al goed zichtbaar dat we een veel opener en ruimtelijker museum gaan krijgen.

De installateur heeft vooraf  een aantal voorbereidende werkzaamheden verricht en installatiedelen afgekoppeld, zodat de aannemer voort kon met de sloopwerkzaamheden. In de koffiekamer worden de voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de rioleringen voor de nieuwe toiletgroep. De funderingspoeren zijn gestort en volgende week wordt gestart met het plaatsen van de staalconstructie.

Qua planning loopt de bouw op schema, zowel wat uitvoering betreft als wat voorbereidingen betreft. De aannemer heeft de mogelijkheid om zowel aan de uitbreiding buiten te werken, als aan de aanpassingen binnen, zodat ook bij minder goed weer de werkzaamheden door kunnen gaan.

De commissie inrichting heeft deze week een gesprek met een keukenleverancier voor de inrichting van de keuken en receptie. De verwachting is dat deze inrichting (voor een deel) gesponsord zal worden.