Bierensstraat 6, 4697GE Sint-Annaland
Het is zaterdag 9:37Sorry, wij zijn nu gesloten

ANBI

Statutaire naam organisatie: Vereniging Streekmuseum voor Tholen en Sint Philipsland

RSIN:  34.69.542

Giften

Streekmuseum De Meestoof staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Per 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht geworden, waardoor het voor zowel particulieren als bedrijven nog interessanter is om culturele instellingen, zoals Streekmuseum De Meestoof, financieel te ondersteunen.

Doelstelling museum

De vereniging heeft ten doel de stichting en instandhouding van een museum op het eiland Tholen, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, schilderijen, tekeningen, boeken, kaarten en geschriften enzovoort van oudheidkundige culturele en geschiedkundige aard en van zodanige zaken welke uit dat oogpunt in de toekomst van waarde kunnen worden.

Hoofdlijnen beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn overeenkomstig de doelstelling zoals bovenstaand weergegeven. De werkzaamheden die worden verricht op het gebied van collectiebeheer, exposities en onderhoud zijn overeenkomstig de gestelde doelstellingen. Belangrijk in dit verband is de registratie als erkend museum waardoor er hoge eisen worden gesteld aan voorwaarden van collectiebeheer en registratie binnengekomen collectievoorwerpen. De noodzakelijke gelden hiervoor worden aangetrokken met lidmaatschapsgelden, entreegelden en inkomsten uit restaurant, museumshop en streekproductenveilingen in samenwerking met Stichting Thoolse Streekproductenveiling. Voor aankoop collectie of speciale exposities wordt een beroep gedaan op subsidies. Het batig saldo wordt gebruikt om reserves op te bouwen voor onderhoud gebouwen en andere noodzakelijke reserves om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter:  De heer J.P. Moerland
 • Secretaris: Mevr. A.D.C. Verhees-Pleune
 • Penningmeester: De heer P.J. van Dijke
 • Algemeen bestuurslid: De heer L. Walpot
 • Algemeen bestuurslid: De heer F.J.H. Langendam

Beloningsbeleid

Alle medewerkers inclusief bestuur voeren hun taken vrijwillig uit en zonder beloning.

Verslag jaarlijks uitgevoerde activiteiten

 • jaarlijks afbreken en opbouwen van 2 tot 3 wisselexposities met lokale/regionale kunst
 • onderhoud en registratie van nieuw binnengekomen en bestaande collectievoorwerpen overeenkomstig de richtlijnen voor erkende museumregistratie
 • onderhoud van gebouwen
 • het 5 middagen op de week openstellen voor het publiek met bekwame medewerkers
 • het jaarlijks samenstellen van een speurtocht voor de jeugd
 • acquisitie verrichten voor het benaderen van scholen door een educatiegroep
 • inspanningen verrichten om nieuw publiek binnen te halen door middel van posters, jaarlijks nieuwe folders en up-to-date houden website
 • bemensing van de streekproductenveiling
 • bemensing van een escaperoom in de kelder van het museum i.s.m. Dorpsgemeenschap Sint-Annaland
 • verhuur van atrium voor vergaderingen en presentaties
 • maatschappelijke activiteiten organiseren eventueel samen met andere instellingen (presentatie-avond met nieuwe inwoners bijv.)