Voor het laten zien van objecten en het kunnen vertellen van verhalen over de geschiedenis van de streek zijn wij vaak afhankelijk van wat inwoners en oud-inwoners nog ‘in de oude doos’ hebben liggen.

Fijn dat zoveel mensen hun voorwerpen met De Meestoof en het publiek willen delen! Mede daardoor hebben wij een schitterende collectie en kunnen wij steeds weer prachtige en interessante tentoonstellingen maken.

In 2023 bestaan wij vijftig jaar. Onze verzameling objecten beslaat dus bijna een halve eeuw historie. Dit betekent dat er in de loop van de jaren heel veel verzameld is. Kortom: onze depots raken vol. Daarom heeft het bestuur samen met de vrijwilligers die de collectie beheren, een aantal regels opgesteld voor het ‘innemen’ van voorwerpen.

Dit betekent dat er een keuze gemaakt moet worden welke objecten als schenking aanvaard kunnen worden. De waarde en het verhaal achter een voorwerp staan hierbij voorop. Een leidraad in de keuze voor het innemen van nieuwe objecten is:

  • Het object moet connectie hebben met Tholen en Sint-Philipsland
  • Het object vertelt over een (speciale) gebeurtenis
  • Het object vertelt iets bijzonders over (oud)inwoners uit de gemeente Tholen
  • Het object moet schoon en onbeschadigd zijn

Daarnaast wordt ook beoordeeld of een object toch een aanwinst kan zijn voor de collectie, omdat het van betere kwaliteit is dan het reeds aanwezige object. Daarom blijft het voor het museum belangrijk dat objecten geschonken worden. Houd u daarbij wel bovenstaande punten in gedachten.

Een object schenken

U kunt telefonisch een afspraak maken met Streekmuseum De Meestoof (0166-652901) om het object te laten zien. Een afspraak wordt gepland in De Meestoof op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de even weken van het jaar.

Tijdens dit telefonisch contact zal tevens gevraagd worden welke object(en) u mogelijk wilt schenken en/of u achtergrondinformatie over het desbetreffend object kunt geven.

Als er een afspraak op locatie wordt gemaakt, noteren wij de gegevens van de schenk(st)er en informatie over de objecten op een officieel schenkingsformulier (in tweevoud).

Formulieren

Schenkingsovereenkomst Meestoof

Bruikleenovereenkomst Meestoof uitleen

Bruikleenovereenkomst Meestoof

Streekmuseum De Meestoof
Bierensstraat 6
4697 GE Sint-Annaland

Telefoon: 0166-652901
Bij geen gehoor: 06-22826192
E-mail: info@demeestoof.nl