Bierensstraat 6, 4697GE Sint-Annaland
Het is zaterdag 19:08Sorry, wij zijn nu gesloten

Coronamaatregelen bij een bezoek aan De Meestoof

Museum

 1. Capaciteit: gezien het grondoppervlak van ons museum kunnen wij maximaal 30 personen gelijktijdig het museum laten bezoeken verdeeld over de diverse gebouwen.
  Hoofdgebouw
  Burgemeesterskamer 2 personen
  Secretarie 5 personen 
  Raadzaal 4 personen
  Zolder 6 personen 
  Schoolschuur  
  Schoolgedeelte 6 personen
  Schuurgedeelte 3 personen
  Tijdelijke doka 1 persoon
  Wagenschuur 3 personen
  Ambachtenschuur 8 personen
  Noorse woning 5 personen verdeeld over de gehele woning.
  Per ruimte staat het maximale aantal bezoekers aangegeven.
 2. De bezoeker dient vooraf zijn bezoek te reserveren via het formulier op deze website, telefonisch of via de balie.
 3. Waar mogelijk graag contactloos of per pin betalen.
 4. Bij de in- en uitgang van het museum krijgt u gelegenheid om de handen te desinfecteren. Met een informatiebord zullen wij wijzen op de noodzaak om dit te doen.
 5. Ook op andere plaatsen in het museum, zoals bij touchscreens,  heeft u gelegenheid om uw handen te desinfecteren.
 6. Bij de balie is een kunststof scherm geplaatst ter bescherming van zowel vrijwilliger als bezoeker.
 7. Door het museum is een belijning aangebracht. Zo is er een geadviseerde looproute voor de bezoeker.

Bezoekers

 1. Bezoekers met coronagerelateerde gezondheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten en kortademigheid krijgen geen toegang tot het museum.
 2. In de Meestoof blijft het mogelijk om foto’s en video’s te maken.
 3. Wij attenderen bezoekers op onze website en middels informatieborden in het museum, dat zij de aanwijzingen van vrijwilligers dienen te volgen.
 4. De gezondheidsregels, afstand 1,5 meter, blijf thuis bij koorts, verkoudheid, hoesten en keelpijn, 30 sec. handen wassen, schud geen handen en nies in de elleboogplooi, is een eigen verantwoordelijkheid.

Vrijwilligers

 1. Wij instrueren vrijwilligers, dat zij zich ook dienen te houden aan de hygiënische maatregelen (zoals regelmatig handen wassen) en dat zij thuis dienen te blijven bij coronagerelateerde gezondheidsklachten.
 2. Met vrijwilligers is persoonlijk contact geweest of zij bereid zijn zich in te zetten voor de Meestoof.
 3. De vrijwilliger zal naam, telefoonnummer en eventueel e-mailadres noteren van de bezoeker. Dit is volgens de richtlijnen van het RIVM i.v.m. traceerbaarheid bij besmetting.